top of page

Acerca de

Hound Origin ® Terms & Condition

แม้ว่า Hound Origin® ได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกประการเพื่อรักษาสินค้าคงคลังให้เพียงพอในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Hound Origin® จะไม่รับผิดชอบต่อความไม่พร้อมของผลิตภัณฑ์เนื่องจากอุปสงค์อุปทาน ไม่ว่าจะยุติการผลิตหรือยังคงอยู่ในการผลิต เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการติดต่อคุณก่อนทำการจัดส่งในกรณีที่สิ่งนี้เกิดขึ้น หากสัตว์เลี้ยงของคุณแพ้อาหาร หรือหากคุณกังวลเกี่ยวกับส่วนผสมใดๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบแพ็คเกจผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับส่วนผสมและเนื้อหาทางโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์ Hound Origin®

โปรดทราบ: การจัดส่งแบบหนึ่งวัน สองวัน สามวัน และสี่วันเป็นข้อกำหนดที่เราใช้ในการระบุวันที่จัดส่งโดยประมาณของคุณตามสถานที่ตั้งของคุณ (ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงความพร้อมของผลิตภัณฑ์หรือวันที่จัดส่งโดยประมาณของเรา) คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกจัดส่งโดยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส หรือผู้ให้บริการอื่นๆ สำหรับการขนส่งในชนบท หากท่านต้องการเร่งรัดการสั่งซื้อ คุณอาจจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่มเติมสำหรับบริการเร่งด่วน (Grab/Lalamove/Line Man)


เราไม่สามารถรับประกันการส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายในเวลาที่เราประมาณหรือตามวันที่จัดส่งโดยประมาณเนื่องด้วยอุปสรรคทางการขนส่งที่อาจเกิดขึ้น (สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ความล่าช้าของผู้ให้บริการ อุบัติเหตุ ฯลฯ)


คำขอยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ/ทั้งหมดจะต้องทำก่อนเวลา 12:00 PM ก่อนการจัดส่งตามกำหนดการของคุณ คำขอใด ๆ หลังจากการตัดยอดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกหากเป็นการจ่ายผ่านบัตรหรือช่องทาง Paypal Hound Origin ®ไม่รับประกันการยกเลิกหากมีการส่งคำขอล่าช้า


เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปและประกาศความเป็นส่วนตัวของ Hound Origin หรือแง่มุมใด ๆ ของ Hound Origin Co., Ltd. โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 

บจก. ฮาวด์ ออริจิ้น 
118/28 ปรัชญา บิสโฮม อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ

ถ.ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Contact@houndorigin.com
+66-61-661-5888

bottom of page