top of page
ค้นหา

𝑻𝒉𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒐𝒇 "𝑽𝑨𝑹𝑰𝑬𝑻𝒀" ทำไม 𝗛𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻 ถึงเน้น“ความหลากหลาย"

ทำไม 𝗛𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻 ถึงเน้น “ความหลากหลาย” ทั้งเนื้อสัตว์ เครื่องใน ผักผลไม้ และน้ำมันสะกัดบริสุทธิ์ในแต่ละมื้ออาหาร…

สำหรับ Hound Origin ความหลากหลายในมื้ออาหารนั้นก็เพื่อให้น้องสุนัขได้รับสารอาหารจำเป็นที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นกรดอมิโน วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่หลากหลาย…แต่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการสุนัข ให้น้องๆ สุขภาพดี อายุยืนยาว! เราใช้มาตรฐานปริมาณสารอาหารจำเป็นสำหรับสุนัข (Nutrient Requirement for Dog, AAFCO/NRC) เป็นที่ตั้ง ก่อนที่นักโภชนาการจะวิเคราะห์ปริมาณและสัดส่วนของแต่ละส่วนผสมเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและสมดุลอย่างที่ตั้งไว้ และเพื่อการันตีปริมาณสารอาหารครบถ้วน อาหารทุกสูตรต้องผ่านการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ (Lab Test) ให้คุณพ่อคุณแม่หายห่วงและหายเหนื่อยเพราะไม่จำเป็นต้องจัดท็อปปิ้งใดๆ ให้น้องเพิ่มอีก นอกจากนั้นความสมดุลของสารอาหารใน 1 มื้อนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภูมิแพ้ (Food Allergy) หรืออาการต่อต้านอาหารชนิดนั้นๆ (Food Intolerant) เพราะปริมาณสารที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ (Allergen Content) จะถูกเฉลี่ยออกกลายเป็นเพียงสัดส่วนหนึ่งของมื้ออาหาร และไม่ได้อยู่ในสัดส่วนที่สามารถกระตุ้นอาการแพ้ (ทั้งนี้อาการแพ้จะสำแดงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับระดับอาการแพ้ของน้องๆ)


𝗙𝗔𝗖𝗧 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗼𝘂𝗿 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿!:

  • น้องที่เคยมีอาการต่อต้านโปรตีนจากเป็ด เช่น มีอาการสำรอกทุกครั้งที่ทาน สามารถทานสูตรอาหารของ Hound Origin ที่มีเนื้อเป็ดเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งได้และไม่แสดงอาการสำรอก (Grassland Red Meat/ Hound Signature)

  • น้องๆ French Bulldog ที่มีอาการแพ้เนื้อไก่ในระดับน้อยถึงปานกลางสามารถทานสูตร Hound Signature อย่างต่อเนื่องได้โดยไม่มีอาการแพ้ผื่นคัน . #เพราะความหลากหลายให้มากกว่าสารอาหาร

ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page