top of page
ค้นหา

ทำบุญต้นปีรับปีมังกรทองกัน! 🐉

ปีนี้พี่ฮาวด์ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัดดอนตะไล้ อ. สรรพยา จ. ชัยนาท ขอให้ผลของการทำดีส่งถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านในครอบครัว Hound Origin นะฮับดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page